Erinevad võimalused

WMA

WMA pole küll nii populaarne kui MP3. Väidetakse, et võrdsete pakkimistiheduste juures on see formaat MP3-st kvaliteetsem. WMA formingus saab artist oma loomingut kaitsta. Lintsentsi abil saab keelata konvertimine mingisse teise failiformaati st lubatakse ainult kuulata. Saab keelata ka CD-le kirjutamise.

  • (Windows Media Audio)
  • on Microsofti loodud kompressiooniga formaat,
  • mis pakub mp3-ga sarnast kvaliteeti kaks korda väiksema failimahu juures.
  • Alates Windows Media versioonist 7 on ta Windows Media tööriistade vaikimisi kasutatav formaat.

Photo used under Creative Commons from ancama_99(toni), caeciliametella  © 2010 Kõik õigused kaitstud

Create a free websiteWebnode