Erinevad võimalused

MP3

See on enim kasutatud failiformaat. Odavate helisüsteemidega kuulates ei pane 12-kordset kokkupakkimist tähelegi. Enamused meediafailide mahamängijad toetavad seda failiformaati.

  • tihendatud (kompressiooniga) formaat;
  • digitaalne heli surutakse kokku kuni 10 X;
  • kaod väikesed;
  • edasiarendus MP3Pro.

Photo used under Creative Commons from ancama_99(toni), caeciliametella  © 2010 Kõik õigused kaitstud

Create a free websiteWebnode